Afhængighedsskabende medicin:

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende afhængighedsskabende medicin og arbejder på at begrænse et unødvendigt forbrug af vanedannende medicin.

Det har følgende betydning for vores patienter:

  •  Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin, – og helst kun i en meget kort periode.
  • Man kan ikke forny recepter via vores eportal eller telefonisk på vanedannende medicin.
  • Vi fornyr kun vanedannende medicin ved en konsultation i Lægehuset.
  • 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen hos sin faste læge i Lægehuset, hvor der lægges fremadrettet plan og gerne nedtrapning/udtrapning.

Du kan læse Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning her

Antibiotika:

Antibiotika udskrives kun ved konsultation i klinikken.