Priktest udføres ikke længere i klinikken, men overtages af blodprøvescreening for allergi.
Denne kan foretages hele året og man skal ikke holde pause med antihistamin forud for prøven.