Hos Lægerne ved Havnen arbejder vi i teams af læger, sygeplejersker og lægesekretærer. Som patient, er du derfor tilknyttet lægehuset som helhed og ikke blot en enkelt læge.
Det betyder, at du kan opleve at blive set af en anden end din vanlige læge, særlig ved akut opstået sygdom eller i tilfælde af ændringer. E-konsultationer kan ligeledes blive besvaret af en vilkårlig fra teamet og ikke nødvendigvis af den person, den er sendt til.

Vi arbejder på denne måde for, at kunne yde vores patienter den bedst mulige behandling, rettidigt. Ligeledes vil vi altid bestræbe os på, at skabe og bevare relationer til vores patienter og derfor opfordrer vi også til, at man benytter den samme læge/sygeplejerske, idet omfang det kan lades sig gøre, særligt ved længerevarende sygdoms- eller samtaleforløb.